Helion


Maciej Frendzel

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej
Model oczekiwanych strat kredytowych w sprawozdawczości finansowej. Koncepcja i zastosowanie