Helion


Maciej Skudlik

Maciej Skudlik — ekonomista, wykładowca, autor książek Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie. Ekspert w dziedzinie analiz ekonomicznych, wycen przedsiębiorstw oraz standardów rachunkowości, autor programów do analizy procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie, działających w Excelu.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie
Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów