Helion


Magdalena Gurdek (red.)

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ
Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym
WŁASNOŚĆ W SYSTEMIE PRAWA