Helion


Magdalena Kempna-Pieniążek

Filmowe pejzaże Ameryk
Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu
Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera
Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira
Filmowe pejzaże Europy