Helion


Magdalena Kempna-Pieniążek

Filmowe pejzaże Ameryk
Filmowe pejzaże Europy
Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu
Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira
Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera