Helion


Magdalena Kruk

Wytrzymałość materiałów 2 - przykłady obliczeń