Helion


Magdalena Sendor

Dogadać się z dzieckiem
Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Projekt wdrażania Porozumienia bez Przemocy do szkół