Helion


Magdalena Sendor

Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Projekt wdrażania Porozumienia bez Przemocy do szkół
Dogadać się z dzieckiem