Helion


Magdalena Szyndler

Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych
Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki - źródła repertuarowe a ich transformacje
Muzyka na Śląsku Cieszyńskim