Helion


Małgorzata Mikołajczak

Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni
Ramiona Antajosa. Z teorii i historii regionalizmu literackiego w Polsce