Helion


Marcus Hammarberg

Marcus Hammarberg — programista z doświadczeniem w TDD, BDD. Pracował w projektach Scrumowych od 2005 roku, a teraz rozwija projekt SpecFlow. Trener metodyki kanban.

Kanban

Kanban - Ebook