Helion


Marek Biernacki

Jakość życia a nierówności ekonomiczne. Zagadnienia pomiaru
Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia