Helion


Marek Ptak

Marek Ptak - obecnie łączy funkcję głównego księgowego jednostki budżetowej z funkcją kierownika tzw. pracowni (firmy) symulacyjnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Zajmuje się nadzorowaniem i częściowo prowadzeniem praktyk zawodowych m.in. dla technika ekonomisty oraz technika handlowca. Uczestniczy w kilku projektach EFS KL dotyczących kształcenia ustawicznego oraz nauczania na odległość. Jestem ekspertem tzw. kształcenia modułowego oraz e-learningu. Posiada certyfikat księgowego, wydany przez Ministra Finansów.

InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor
Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic