Helion


Marian Kawulok

Ocena przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zabudowy
Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych