Helion


Marzena Stor

Human Capital Management in the Wandering Context of Events - Challenges for the Managerial Staff
Zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0 - wyzwania organizacyjne i kompetencyjne w perspektywie menedżerskiej