Autor: Michał Chmielecki

Dr Michał Chmielecki jest ekspertem w obszarze negocjacji strategicznych i międzynarodowych - praktykiem negocjowania i trenerem z kilkunastoletnim stażem. Szkoli klientów z Polski i zagranicy, sztuki negocjacji uczy zarówno klientów biznesowych, jak i przedstawicieli służb i sił specjalnych oraz oficerów wojska polskiego i amerykańskiego. Jest profesorem Społecznej Akademii Nauk, wykładowcą Clark University. Współpracował między innymi z Akademią Dyplomatyczną MSZ, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Polskim Instytutem Dyplomacji, Europejską Akademią Dyplomacji oraz Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Więcej na www.szkoleniaznegocjacji.com

Anatomia lidera. Jak zostać świetnym szefem i doskonalić się w sztuce przywództwa

Michał Chmielecki

Anatomia lidera. Jak zostać świetnym szefem i doskonalić się w sztuce przywództwa

Michał Chmielecki

Reputacja lidera. Jak budować wizerunek i rozwijać kompetencje, by porwać za sobą ludzi

Michał Chmielecki

Reputacja lidera. Jak budować wizerunek i rozwijać kompetencje, by porwać za sobą ludzi

Michał Chmielecki

Techniki negocjacji i wywierania wpływu

Michał Chmielecki

Techniki negocjacji i wywierania wpływu

Michał Chmielecki