Helion


Michał Jerzy Sobczak

Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego
Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego