Helion


Mieczysław Skrudlik

Maria z Magdali w Ewangelii, legendzie i sztuce
Chrystianizm a świat zwierzęcy