Helion


Monika Kornaszewska-Polak

Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych
Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne
Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania