Helion


Monika Wiśniewska-Kin

Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy
Smaki życia razem. Metafory wizualne w dyskursie dziecięcym
Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy