Autor: Monika Wiśniewska-Kin

Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy

Monika Wiśniewska-Kin

Smaki życia razem. Metafory wizualne w dyskursie dziecięcym

Aleksander Gemel, Monika Wiśniewska-Kin

Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy

Monika Wiśniewska-Kin, Eliza Rybska