Helion


Mustafa Toroman

Mustafa Toroman jest architektem oprogramowania z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i monitorowaniu rozwiązań infrastrukturalnych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem systemów opartych na chmurze. Interesuje się procesami DevOps, jest entuzjastą koncepcji IaC. Posiada ponad 30 certyfikatów Microsoft, od niemal dekady jest certyfikowanym trenerem. Często występuje na międzynarodowych konferencjach poświęconych technologiom chmurowym. Kilkukrotnie otrzymał tytuł MVP w dziedzinie platformy Microsoft Azure.

Mastering Azure Security
Azure Networking Cookbook - Second Edition
Azure Networking Cookbook
Hands-On Cloud Administration in Azure
Mastering Azure Security - Second Edition