Autor: Nassim Nicholas Taleb

Antykruchość Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy

Nassim Nicholas Taleb

Antykruchość Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy

Nassim Nicholas Taleb

Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem

Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem

Nassim Nicholas Taleb

Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu

Nassim Nicholas Taleb

Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu /OP. MKK/

Nassim Nicholas Taleb

Prokrustowe łoże Aforyzmy filozoficzne oraz praktyczne

Nassim Nicholas Taleb

Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola losowości w życiu i w rynkowej grze

Nassim Nicholas Taleb