Helion


Ogonowska Agnieszka

Współczesna psychologia mediów
Kraków. Miejsce i tekst
Twórcze metafory medialne. Baudrillard - McLuhan - Goffman