Helion


Oksana Małysa

Tłumaczenie specjalistyczne - język rosyjski. Medycyna. Специальный перевод - русский язык. Медицина
Przestrzenie przekładu T. 2
Κомиссивные речевые жанры. Cопоставительный русско-польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski]
Przestrzenie przekładu
Przestrzenie przekładu T. 4