Helion


Paweł Grzywna

Nierówności zdrowotne wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich
Między ideą, pasją a działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze
Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce i polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji
Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce
"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 19