Autor: Paweł Krokosz

Paweł Krokosz, historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zajmuje się problematyką związaną z historią, religią, polityką, kulturą, gospodarką państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Francji w XVI-XVIII w. W swoich pracach o charakterze historyczno-krajoznawczym podejmuje się także popularyzacji poszczególnych miast i regionów południowo-wschodniej Polski. Autor szeregu publikacji naukowych i popularno-naukowych ogłoszonych w kraju i za granicą.

Kraków i okolice. Travelbook. Wydanie 1

Monika Kowalczyk, Paweł Krokosz, Artur Kowalczyk, Agnieszka Legutko, ...