Helion


Paweł Stacewicz

Przedmioty wirtualne
Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego