Helion


Rafał Maciąg

Transformacja cyfrowa. Opowieść o wiedzy
Wiedza jako opowieść. Przestrzeń dyskursywna