Helion


Rafał Siekiera

Zawód dziennikarz/komentator sportowy. Kulisy pracy i warsztatu
Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. "Przegląd Sportowy" w latach 1921-1925
Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego