Helion


Rafał Zimny

Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości