Helion


Rayon Hunte

Rayon Hunte budował złożone aplikacje internetowe, takie jak system zarządzania pojazdami. W języku TypeScript tworzył złożone, skalowalne aplikacje internetowe.

The TypeScript Workshop. A practical guide to confident, effective TypeScript programming
TypeScript na warsztacie. Praktyczny przewodnik pisania  efektywnego kodu