Helion


red. Anna Kałuża

"Śląskie Studia Polonistyczne" 2018, nr 2 (12): Rozprawy i artykuły: Materialność nowoczesności. Archiwalia: Mowa na pogrzebie Zofii Lipskiej z Potockich
Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci
Płeć awangardy