Helion


red. Artur Kolbiarz

Rzeźba barokowa na Dolnym Śląsku w 2. połowie XVII wieku