Helion


red. Barbara Mitrenga

Linguarum silva. T. 7: Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście
Linguarum silva. T. 1: Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście
Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym
Linguarum Silva. T. 2: Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście
Linguarum Silva. T. 5: Słowo - wartość - jakość w języku i w tekście