Helion


red. Barbara Orzeł

Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe
Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja. Tom VI. Ustrojowa powinność państwa zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście działań antyterrorystycznych
Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania