Helion


red. Bożena Mazurkowa

Marginalia w książce dawnej i współczesnej
Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach
Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej
Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia
Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej