Helion


red. Bożena Szałasta-Rogowska

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga
Kontynenty. T. 2: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego
Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki
Czytaj po polsku. T. 10: Olga Tokarczuk: "Szafa". Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom B2/C1)