Helion


red. Joanna Przyklenk

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6
Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice