Helion


red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

Zwierzę - Język - Emocje. Dyskursy i narracje
Choroba - ciało - dusza w literaturze i kulturze
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny
Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych