Helion


red. Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz

Contemporary Family - Comparative Perspective
Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich
Rodzina niejedno ma oblicze - refleksja o współczesnej rodzinie
Religiousness and Lifestyles. A Sociological Study of Slovak Families