Autor: red. Lidia Zacharko

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym

red. Lidia Zacharko

Organizacja prawna administracji publicznej

red. Lidia Zacharko