Helion


red. Lidia Zacharko

Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym
Organizacja prawna administracji publicznej
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna