Helion


red. Maciej Borski

Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami
Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami
MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH
Prawo i czas. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego
Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane