Helion


red. Małgorzata Kitlińska-Król

Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm
Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje