Helion


red. Urszula Szuścik

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1
Ewaluacja w edukacji - teoria i praktyka
Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji