Helion


red. Witold Jacyków

Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywist
(Re)interpretacje. Między praktyką twórczą a dyskursem
Ogród - miejsce upraw czy symbol