Helion


Renata Lisowska

Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych
Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm