Helion


Renata Lisowska

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm
Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka