Helion


Richard Kusleika

Dick Kusleika od ponad dziesięciu lat zdobywa tytuł Microsoft MVP. Od wielu lat zajmuje się opracowywaniem rozwiązań bazujących na MS Excel i Access. Jest cenionym szkoleniowcem w dziedzinie obsługi pakietu Office w Australii i w USA.

Excel 2016 PL. Formuły
Excel 2019 PL. Biblia
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha
Access 2019 PL. Biblia