Autor: Rowel Atienza

Rowel Atienza — profesor w Instytucie Elektrycznym i Inżynierii Elektronicznej Uniwersytetu Filipińskiego w Diliman, kierownik katedry sztucznej inteligencji w Instytucie Dado i Marii Banatao. Ma praktyczne doświadczenie w programowaniu robotów, tworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji i widzeniu komputerowym. Autor licznych artykułów i wystąpień na konferencjach dotyczących AI, specjalista w zakresie sieci neuronowych i uczenia głębokiego.

Advanced Deep Learning with Keras. Apply deep learning techniques, autoencoders, GANs, variational autoencoders, deep reinforcement learning, policy gradients, and more

Rowel Atienza

Advanced Deep Learning with TensorFlow 2 and Keras. Apply DL, GANs, VAEs, deep RL, unsupervised learning, object detection and segmentation, and more - Second Edition

Rowel Atienza

Deep learning z TensorFlow 2 i Keras dla zaawansowanych. Sieci GAN i VAE, deep RL, uczenie nienadzorowane, wykrywanie i segmentacja obiektów i nie tylko. Wydanie II

Rowel Atienza