Autor: Sam Newman

Sam Newman - jest technologiem w firmie ThoughtWorks, gdzie dzieli swój czas pomiędzy pomoc klientom z całego świata, a rolę architekta wewnętrznych systemów. Współpracował z różnymi firmami na całym świecie, zarówno w zakresie projektowania systemów, jak i innych operacji związanych z informatyką.

Budowanie mikrousług

Sam Newman

Budowanie mikrousług. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II

Sam Newman

Od monolitu do mikrousług. Ewolucyjne wzorce przekształcania systemów monolitycznych

Sam Newman