Helion


Sławomir Turkowski

Hybrid warfare. The essence, structure and course of the conflict
Wojna hybrydowa. Istota, struktura i przebieg konfliktu
Prawo energetyczne Komentarz do ustawy