Helion


Stanisław Jemioło

Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych
Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych
Płyty izotropowe i anizotropowe. Zbiór zadań ze statyki
Hipersprężystość i jej modyfikacje. Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość