Helion


Stanisław Karczmarzyk

Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej. Statyczny model prostokątnej płyty typu sandwich
Nielokalne i lokalne modele obliczeniowe oporności akustycznej struktur warstwowych